Gründere bør tenke kommunikasjon tidlig

Gründerselskaper er spesielt avhengig av proaktiv kommunikasjon for å lykkes. De har tross alt ikke et etablert produkt eller eksisterende renommé som kan lenes på. Etter vår erfaring med å bistå gründerselskaper har vi sett hvordan tidlig fokus på kommunikasjon kan hjelpe med å oppnå suksess: en tydelig kommunikasjonsstrategi, kombinert med presis gjennomføringen av en kommunikasjonsplan, sørger for at de riktige interessentene engasjerer seg til riktig tid. En god kommunikasjonsstrategi kan også forenkle mange kritiske veivalg i oppstartsfasen.

For at de riktige interessentene skal bry seg må man overbevise om at man innfrir et viktig behov. Det er ofte dette reelle behovet som er utgangspunktet for et gründerselskap. Men når et produkt eller foretningsidé begynner å ta form begynner man ofte å snakke om hva et produkt eller tjeneste skal gjøre. Egenskapene til noe er ikke det som selger. Det som selger er hvorfor.

Det koker ned til ett spørsmål: Hvorfor eksisterer selskapet?

Når man har svar på dette spørsmålet, er det lettere å vise hvorfor man får det litt bedre av å kjøpe eller investere i produktet ditt. Antagelig har man definert den kritiske målgruppen i forretningsplanen. Det er denne målgruppen hovedbudskapet utvikles for. Slik sørger man for at de som er mest mottakelig for budskapet er nettopp de selskapet er avhengig av for å lykkes. Bevisstheten man oppnår ved å ta disse valgene tidlig kan gjøre det lettere å ta andre valg senere.

Alt fra valg av websidestruktur til produktutforming forenkles av en tydelig kommunikasjonsstrategi. I en prosess for å utarbeide kommunikasjonsstrategi og -plan definerer man temaene og historiene som understøtter hovedbudskapet. Man har da en føring som sikrer at all informasjon man velger å inkludere på websiden har en effekt – ikke minst har ønsket effekt. Produktutviklingen i seg selv kan også styres av kommunikasjonsstrategien. Hvis man vet hvorfor bedriften eksisterer, kan man kutte ut alt som er overflødig og dermed øke sannsynligheten for at kunden opplever reell verdi.

Det er flere viktige spørsmål som må stilles når man utarbeider en kommunikasjonsstrategi med tilhørende tiltaksplan. Hvordan endrer kommunikasjonsbehov etter at en bedrift går fra prototype til produksjon? Eller fra engel til venture capital? Alle spørsmålene leder til ett hovedpunkt: Hvilket narrativ, i hvilke kanaler, etterlater det riktige inntrykket som kan bidra til suksess på tvers av målgrupper eller faser? Svaret på dette spørsmålet styrer all fremtidig kommunikasjon.

Er du en gründer og har spørsmål rundt kommunikasjon? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå.