Hvordan dyrke potensiale i et partnerskap

Mennesker inngår partnerskap når de ser potensiale til å løse et problem sammen. I løpet av det siste tiåret har jeg bistått ulike partnerskap med å løse kommunikasjonsutfordringer, og i den prosessen har jeg identifisert tre suksesskriterier:

1. Partnerskap handler om mennesker

Man ser ofte de samme menneskene initiere til partnerskap, drive dem fremover og delegere dem vekk når de har oppnådd målet eller de blitt en formell organisasjon. Et vellykket partnerskap samler lidenskapelige mennesker. Men lidenskapelige mennesker er ikke alltid enige. Fokusér på å løse problemet – enten det nåværende eller potensielle – og invitér de som kanskje ser på problemet fra et annet perspektiv. Erkjenn at partnerskap handler om mennesker og at mangfold gjør det sterkere. Det er da du vil se en forandring.

2. Ha et nøytralt sekretariatet som pådriver

Det kan være svært effektivt å ha et nøytralt sekretariat som samler partnerne, overholder visjonen og driver partnerskapet fremover. Sekretariatet bør ikke ha sin egen agenda, men ha fokus på å lytte til alle partene. Uten et nøytralt sekretariat blir det å fasilitere og administrere gjerne en ekstra byrde på partnerne som kan bremse fremgangen. Et sekretariat er viktig fordi det får frem, og fokuserer på, verdien i samarbeid. 

3. En samlet og tydelig stemme setter agendaen

På tross av partnernes ulike synspunkter, er partnerne nødt til å snakke med én klar og tydelig stemme eksternt på for eksempel nettsider og konferanser, og internt om for eksempel mål og milepæler. Kommunisér fremgang, ikke når partnerskapet er ferdig. Et godt sekretariat hjelper partnerne med å nå ulike målgrupper på en effektiv måte. Dette kan innebære å få opp en nettside, øke oppmerksomheten i media og dele erfaringer for å bygge tillit. 

Partnerskap er ikke formet på en dag; det krever langsiktig forpliktelse. Innsats og tid bygger tillit. Det er forpliktelse og tillit som er grunnsteinen i alle vellykkede partnerskap.

Bilde: Ingrid Helsingen Warner under “Strategic partnerships for change” på Universitet i Oslo 22. mars 2018 med (venstre til høyre) Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet; Lise Albrechtsen, Utenriksdepartementet; Hildegunn Gjengedal, Norges Bondelag og Nikolai Hegertun, Universitet i Oslo.