Tre måter å få mer ut av gårsdagens tall

Dette høres kanskje enkelt ut, men hvordan kommer man seg dit? Etter å ha jobbet med års-/bærekraftsrapporter i en årrekke har vi sett noen ting som kjennetegner en god rapport. Her deler vi tre tips om hvordan du kan bruke årsrapporten mer effektivt, sette agendaen og fortelle din historie.

Det årlige arbeidet med å samle inn, utarbeide og strukturere et selskaps informasjon og data, er ofte en lite populær oppgave. Arbeidet blir gjerne utsatt til siste minutt og kanskje delegert til en nyansatt som ikke kjenner bedriften eller innholdet fullt så godt. Noen enkle forandringer kan blåse nytt liv i prosessen, i alt fra struktur og design til større vekt på hvordan historien fortelles. Mulighetene er mange.

Gjort riktig, kan årsrapporten gi nye muligheter til å engasjere seg i ekstern kommunikasjon. Nye saker og historier som dukker opp i prosessen med å lage årsrapporten kan for eksempel brukes i intervjuer med media, formuleres til korte blogginnlegg eller tilpasses til bedriftens nettside for å gi den mer personlighet.

Våre tre tips er:

  1. Bruk introduksjonen til å sette kursen: En godt skrevet innledning gir leseren en pekepinn på hva som kommer i rapporten og, mer sentralt, hva som kommer de neste 12 månedene. Introduksjonen bør tydeliggjøre hvilke utfordringer dere prøver å løse og hvorfor nettopp dere er rett bedrift til å gjøre dette. Slik kan en inspirerende introduksjon bli selskapets masterplan. Se på Mark Zuckerbergs manifest og Elon Musks masterplan, to gode eksempler på visjonære brev til interessenter.
  2. Gi nytt liv til selskapet: Det er flere måter å gjøre et såpass overveldende dokument mer menneskelig og interessant. Rapporten bør fortelle hva som er bedriftens kjerneverdier. Så bruk gjerne intervjuer og historier fra kolleger, kunder og leverandører. Bruk bilder av faktiske ansatte i virkelige situasjoner. Innhold basert på virkeligheten bidrar til å skape stolthet og eierskap internt og viser verden hvem dere virkelig er. Ta med fakta om de seneste trendene i markedet og vis leseren hvordan firmaet raskt tar tak i disse trendene – dette er håndfast tankelederskap.
  3. Strukturer årsrapporten slik at den blir et årlig referansepunkt: For mye informasjon og komplekse nettsider kan lett etterlate leseren overveldet. Utform årsrapporten slik at den blir et viktig referansepunkt for journalister og andre som søker bedre forståelse av bedriften. En gjennomtenkt struktur gjør det lettere å lese og forsikrer at lesere kan finne informasjonen de trenger, når de trenger den. Elektroniske versjoner er et must, men det er noe eget over et elegant eksemplar trykket på resirkulert papir, som du kan presentere på et salgsmøte.

Selv om du har solide rutiner for rapportering, er det alltid mulig å gi leseren mer verdi. Lytt til kunder og interessegrupper, spør dem om det er noe de finner spesielt nyttig å inkludere. Der det er nytte, er det verdi. Både for bedriften og for interessenter.

Det er ikke for tidlig å begynne tenkte på årsrapporten for 2017. Enten du ønsker å diskutere hvordan rapporten deres kan forbedres eller utforske det å lage en for første gang. Ta kontakt.

Ingrid Helsingen Warner