Kvinner i WINden

Leidar var i år stolt sponsor av WINconference, som ble arrangert i Oslo fra 27. til 29. september. WINconference er en årlig konferanse som samler over 600 toppledere fra hele verden. Hensikten er å diskutere hvorfor kvinnelig ledelse er viktig, og hvordan økt fokus på feminine verdier bidrar til suksess på et globalt, forretningsmessig og personlig plan.

WINconference er en helt spesiell opplevelse, som grunnlegger Kristin Engvig selv uttalte: «WINconference er ikke bare en konferanse – det er så mye mer enn det!». Over de tre dagene konferansen ble arrangert kunne deltakerne høre mer enn hundre talere gjennom foredrag eller paneldebatter. De kunne delta på seminarer og workshops og få mulighet til individuell coaching. Om morgenen var det yoga og meditasjon og på kvelden sosiale arrangementer med mulighet for å bygge nettverk med inspirerende kvinner fra alle aldre og verdenshjørner. Under konferansen holdt Leidar en workshop på hvordan man kan identifisere sin Nordstjerne. Videre var Leidar moderator under en paneldebatt om kvinner i media og deltok på panelet i forumet for unge ledere.

Etter konferansen sitter de fleste igjen med stor lærdom og nyvunnet visdom. Her er tre utvalgte høydepunkter fra hva vi tar med oss:

  • Vi trenger kvinner for å få en bærekraftig utvikling. Et kjent fenomen innen både politikk og næringsliv, så vel som i utviklingsarbeid, er at det går best når alle deltar. Å oppnå forandring er vanskelig. Å få til store endringer krever en hel bevegelse. Og for å få i gang en bevegelse behøves det at flest mulig – helst alle – engasjerer seg.
  • Vi må utvikle og sette pris på feminine verdier – alle bør delta og sette pris på feminine verdier. Det er viktig å understreke at slike verdier ikke nødvendigvis er knyttet til det å være kvinne – men noe som finnes i alle mennesker. Intuisjon, empati og tålmodighet er noen sentrale begrep. Disse «mykere» kvalitetene er ofte undervurdert og undertrykket der hvor mer «maskuline» trekk som fokus, disiplin og selvtillit står i sentrum. Suksess oppnås gjennom balanse av alle disse verdiene – ikke bare en side.
  • Kvinner må slutte å undervurdere seg selv og egne verdier. Vi må støtte hverandre og være bevisst på at de verdiene vi bærer på er avgjørende for fremtiden og for videre positiv utvikling av oss selv og de foretak eller organisasjoner vi delta i.

Så. Ta en pust i bakken og tenk gjennom hvor din organisasjon er i dag og hvor man bør være i fremtiden? Hvor mange kvinner er beslutningstakere i denne prosessen? Hvor mange sitter i ledelsen, i styret? Er din organisasjon bevisst og støtter de nevnte kvinnelige verdiene, – eller er alle bonusordninger og avansement bygget på mer maskuline egenskaper?

Forretningsverden er i hovedsak bygget på tradisjonelt mannlige verdier. Det er naturlig ettersom denne delen av vårt samfunn i stor grad ble etablert av menn. Det betyr derimot ikke at det er for sent å revurdere bedriftens verdigrunnlag – hvordan de drives og planlegges fremover. Det er viktig å få med mangfoldet, også de kvinnelige verdiene, for ferden videre. En kultur endres sjelden over natten, og det vil ta tid så vel som en bevisst og kontinuerlig innsats å få frem et næringsliv hvor feminine verdier er representert og alle kan vokse og utvikle seg.